Samenwerkingspartners

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

De Bengele Beweegt werkt samen met onderstaande partners om zo de doelen in Nederweert te realiseren.

www.nederweert24.nl

Veel inwoners voelen zich betrokken bij de toekomst van de kern Nederweert. Een aantal bekende en minder bekende Nederweertenaren hebben zich samengepakt in een regiegroep en willen aan de slag met de toekomst van Nederweert. Dé vraag die centraal staat is: hoe gaan we samen aan de slag met de toekomst van Nederweert (kern). Er wordt gewerkt op basis van de cocreatie principes (openheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en transparantie). Het mooie van deze aanpak is dat een resultaat ontstaat dat krachtig is, inspiratie biedt, vaak innoverend is en deelnemers tot een hechte groep smeedt die zich inzet voor de leefbaarheid van Nederweert.

Facebook Toekomst Nederweert

Bij SGL zorgen mensen met aandacht voor mensen die daarmee zelf meer uit hun leven halen. De locaties zijn verspreid over de provincie Limburg en zijn kleinschalig en persoonlijk. SGL helpt om met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap of hersenletsel (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hersenbloeding) toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, mensen met een (zware) fysieke handicap en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning.

www.sgl-zorg.nl

Sport en bewegen draagt bij aan het welzijn van mensen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten, ook mensen met een beperking. Net zoals anderen, sporten mensen met een beperking voor hun ontspanning en plezier. Daarnaast hebben zij er profijt van in het dagelijks leven. Door het sporten leren zij nieuwe mensen kennen en worden zij actief betrokken bij hun sportomgeving. Sport draagt bij aan een grotere zelfstandigheid en zelfwaardering. De doelstellingen van het project zijn het verhogen van de sportdeelname door jeugdigen en volwassenen vanuit de doelgroep en het vergroten van het sportaanbod voor mensen met een beperking.

www.ikkansporten.nl

Het Dörpsoverlek Ni-jwieërt wil een klankbord zijn voor de inwoners van Nederweert kern en wij willen de belangen behartigen van de Nederweerternaren bij de gemeente. Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u om in actie te komen. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur. Nee, het Dörpsoverlek Ni-jwieërt heeft geen politieke belangen. Wij zijn onafhankelijk en wij willen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente. Het Dörpsoverlek Ni-jwieërt wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Els werkt bij SomethingEls als gewichtsconsulent in haar praktijk of op locatie. Er zijn verschillende vormen van voedingsbegeleiding mogelijk en samen word gekeken welke vorm het beste bij jou past. Dit zou digitale begeleiding kunnen zijn of face-to-face.

www.somethingels-inbalans.nl

Danceballet is een dynamische vorm van modern ballet. Show en enthousiasme tekenen de inhoud van de les. For kids, teens en grown-ups. De balletlessen worden gegeven door vakkundig opgeleide, enthousiaste docentes.

www.dededance.nl

 

Gympoint Nederweert is de 5e Gympoint-vestiging in Nederland. Het sportaanbod van Gympoint in Nederweert is:

 • Ouder- en kindgymnastiek
 • Peuter- en kleutergymnastiek
 • Recreatief toestelturnen
 • Wedstrijdturnen
 • Sportfitgym

www.gympoint.nl

 

 

PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Dit doet de organisatie vanuit de basishouding dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking recht hebben op een eigen, volwaardige plaats in de samenleving.

www.pswml.nl

 

Bij Topfysiotherapie Knapen Nederweert kunt u terecht voor fysiotherapie, sportfysiotherapie en revalidatie, manueel therapie, kinderfysiotherapie en echografie van het bewegingsapparaat. Topfysiotherapie heeft een dependance in Sportcentrum De Bengele om met name de sporters van dienst te kunnen zijn.

www.topfysiotherapie.nl

Sportcentrum de Bengele is een multifuncioneel sport- en evenementencentrum dat buiten de sport ook geschikt is voor evenementen.

www.sportcentrumdebengele.nl

Sport Nederweert is een enthousiast en vooruitstrevend tream combinatiefunctionarissen sport binnen welzijnsorganisatie Vorkmeer. Sport Nederweert schpet voorwaarden voor alle inwoners van Nederweert in beweging te krijgen en te behouden. Dit wordt gedaan door eht ontwikkelen van een laagdrempeling, uitdagend en aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. Sport Nederweert is de verbindende factor voor de maatschappelijke partners en werken nauw samen met oa sportaanbieders, scholen, kinderopvangcentra en zorginstellingen.

Facebook Sport Nederweert

Shin staat voor geest en Tai voor lichaam; een mooie balans in een goede combinatie. Shintai kent twee onderdelen:

 • Judo, health & more
  Met lessen als Judo, Karate, MMA, Kickboksen, TaiChi en Mhay Thai
 • Dance, body & more
  Met lessen als jazz dance, poledance en bodyfit

www.shintainederweert.nl

 

Het jongerenwerk geeft ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen jongeren, als onderdeel van hun sociale leefomgeving, in hun persoonlijk en sociale ontwikkeling naar volwassenheid. De vorm van de begeleiding is vooral coachend. Daarbij maakt het jongerenwerk gebruik van de samenwerking met Gemeente Nederweert, politie, scholen, stichtingen, verenigingen, maatschappelijk werk en CJG.

www.vorkmeer.nl

 

www.nederweert.nl

Kinderopvang Humanitas is de grootste kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij ons een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderopvang Humanitas biedt een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Onze pedagogisch medewerkers zijn professionals die het kind stimuleren en begeleiden op zijn ontdekkingstocht door het leven.

www.kinderopvanghumanitas.nl