Home

SAMENWERKINGSVERBAND SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES DE BENGELE NEDERWEERT

Tweede bijeenkomst Sport- en recreatiezone Nederweert

In sportcentrum De Bengele is op donderdagavond 2 november met de tweede participatiebijeenkomst het vervolg gegeven aan het traject dat moet leiden tot een nieuwe visie op het gebied van sport, recreatie en educatie voor de zone tussen Nederweert-West en de A2. Tijdens de eerste participatiebijeenkomst van 14 september jl. waren belanghebbenden en omwonenden aan het woord om belangrijke randvoorwaarden en uitgangspunten te benoemen en werd bovenal gefilosofeerd over de kansen en sterke kanten van het gebied onder het motto "Droom mee". Op basis van de input van de aanwezigen en de gezamenlijk opgestelde beoordelingscriteria is de stuurgroep in de afgelopen periode bezig geweest met het ruimtelijk vormgeven van de verschillende mogelijkheden in het gebied. Deze avond geeft een goede impuls aan dit burgerinitiatief dat opgepakt is door de stichting de Bengele Beweegt en de stichting de Uijtwijck.

De tweede bijeenkomst stond in het teken van "Denk mee" en de opkomst was wederom groot. Door CroonenBuro5 werd aan de circa 50 aanwezigen drie verschillende modellen gepresenteerd. Elk model bevatte verschillende keuzes en mogelijkheden om het gebied toekomstbestendig te maken qua voorzieningen, functies, openbare ruimte, infrastructuur en groenstructuren. Aan de aanwezigen werd vervolgens de mogelijkheid geboden om in workshops per model mee te denken over de goede en slechte punten en oplossingen voor knelpunten aan te dragen. Hieronder volgt een beknopte omschrijving per model en de reacties van de aanwezigen. De modellen en de presentatie van deze avond zijn tevens terug te vinden op www.debengelebeweegt.nl.

Model 1: Basis op orde

Dit model gaat uit van de bestaande kwaliteiten en kenmerken van het gebied, waarmee kernwaarden als openheid en groen worden behouden en versterkt. Bestaande voorzieningen zoals de school, de sporthal, de carpoolplaats en het horecacluster worden gerespecteerd. In de parkomgeving van de Uijtwijck is ruimte voor het inpassen van aantrekkelijke sport- spel- en leerelementen. De entree van het gebied vanuit de dorpskern wordt voorzien van een centrale ontmoetingsplek in de openbare ruimte voor jong en oud.

Model 2: Synergie geeft energie

Samenwerking, samenkomst en samenhang zijn de drie basiselementen voor het tweede model. Door barrières tussen de functies te verwijderen of uit te dunnen en uitnodigende promenades aan te leggen ontstaat er onderlinge samenhang tussen de voorzieningen op en rond het sportpark. De ontsluiting voor autoverkeer vindt plaats vanaf de Randweg-West, waardoor er een gescheiden route voor snel en langzaam verkeer ontstaat op het sportpark. Dit biedt tevens de ruimte voor vernieuwende sportfaciliteiten en gemeenschappelijke voorzieningen op De Bengele als centraal ontmoetingspunt geschikt voor jong en oud. Door het aanleggen van kunstgras velden kan het gebruik van het sportpark worden geïntensiveerd zonder dat hierbij capaciteit verloren gaat. De Uijtwijck sluit hier perfect op aan als groene oase met diverse sport- en spelelementen. Door het verplaatsen van de dierenweide naar deze locatie en deze aan te vullen met een boerderij-achtig gebouw dient het park ook voor maatschappelijke en educatieve doeleinden. Het gebied aan de overzijde van de Randweg-West wordt voorzien van een padenstructuur voor het beleven van de openheid van het gebied. De sociaal-maatschappelijke waarde van het gebied komt hiermee beter tot zijn recht.

Model 3: Entree van Limburg

In deze variant wordt de verbinding gemaakt tussen natuur, voorzieningen en commercie. Hierin wordt ondernemers de ruimte geboden voor nieuw functies op het gebied van sport, horeca en recreatie. De zichtbaarheid vanaf de A2 is groot, waardoor kan worden gesproken over de entree van Limburg. Daarnaast wordt ook nadrukkelijk de directe verbinding gelegd met het intensief gebruiken van De Uijtwijck als aantrekkelijk belevenispark. Deze groenzone met een aanlokkelijke inrichting van de openbare ruimte en sociaal-maatschappelijke voorzieningen dient als openbare trekpleister voor Nederweert en omgeving voor recreatieve activiteiten voor jong en oud. De buitensportverenigingen zijn in het model geconcentreerd in een gemeenschappelijk gebouw met moderne faciliteiten. De ontsluiting voor autoverkeer vindt plaats vanaf de Randweg-West ter hoogte van het horecacluster. Snel en langzaam verkeer worden nadrukkelijk gescheiden. De regionale dynamiek biedt kansen voor uitbreiding van sport gerelateerde bedrijvigheid op het bedrijventerrein aan de overzijde van de Randweg.

Aan het eind van de avond vond een terugkoppeling plaats over de bevindingen van de verschillende modellen. Aan de orde kwamen onder andere de financiële haalbaarheid van de plannen, hoe bestaande voorzieningen in de toekomst beter benut kunnen worden en op welke manier de centrale ontmoetingsplek in het gebied het beste tot zijn recht zal komen. De stuurgroep wil iedereen bedanken voor de positieve inbreng. Op basis van de grote hoeveelheid informatie van deze avond zal de stuurgroep de modellen en de programmatische en ruimtelijke elementen globaal financieel doorrekenen en vervolgens afwegen op basis van de beoordelingscriteria. Over de resultaten zal worden gecommuniceerd naar alle aanwezigen van de bijeenkomsten en overige geïnteresseerden (mits emailadres is doorgegeven). Wilt u ook op de hoogte blijven van dit proces en/of wilt u uw inbreng geven dan kunt u dit doorgeven via email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 18 januari 2018 om 19:00 in sportcentrum De Bengele en staat in het teken van "Doe mee". Tijdens deze bijeenkomst wordt het voorkeursscenario gepresenteerd inclusief de gedetailleerde ontwikkelingsstrategie. Met alle aanwezigen zal op deze avond een actieplan worden gemaakt om de visie verder tot leven te brengen. Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst op donderdag 18 januari 2018 en/of wilt u informatie blijven ontvangen, ga dan naar www.debengelebeweegt.nl en gebruik daar de aanmelding om uw gegevens door te geven. U kunt ook direct uw reactie doorgeven via deze *LINK*.

De stuurgroep bestaat uit:

Niek Creemers, voorzitter stichting de Bengele Beweegt Ton Weekers, bestuurslid stichting de Bengele Beweegt Peter Willekens, voorzitter stichting de Uijtwijck Maurice Brouns, bestuurslid stichting de Uijtwijck Martin Houben, gemeente Nederweert Mark van der Poll, projectleider CroonenBuro5 Wout Berkers, adviseur CroonenBuro5

Contactgegevens:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.debengelebeweegt.nl

www.uijtwijck.nl